Варна - 2006

Съдържание:

HTML - Въведение
HEAD
BODY - фон, текст, цветове на връзките
FONT - работа с текстове
Форматиране на параграфи
Цветове
Хипервръзки
IMG - Изображения
Таблици
Списъци
Формуляри
Линии
Фреймове
Музикален фон

Cascading Style Sheet

Пример 1: Използване на CSS за задаване фон на страница и на параграфи

<html>
<head>

<style type="text/css">
body {background-color: yellow}
h1 {background-color: #00ff00}
h2 {background-color: transparent}
p {background-color: rgb(250,0,255)}
</style>

</head>

<body>

<h1>This is header 1</h1>
<h2>This is header 2</h2>
<p>This is a paragraph</p>

</body>
</html>

Въведете текста в прозорчето по-долу или създайте файл с Notepad, за да видите ефекта.

Пример2: Поставяне на картинка за фон на страница

<style type="text/css">

body
{
background-image:
url('filename.jpg');
background-repeat: repeat;
}

</style>

Горният текст поставете в HEAD-частта на един документ и вижте ефекта. Заменете repeat с norepeat или repeat-y или repeat-x и вижте какво се получава.

Добавете background-position: center;
към горния пример (преди затварящата фигурна скоба }.
center може да замените с left или right.

Добавете background-attachment: fixed към горния пример (преди затварящата фигурна скоба } и в частта <body> добавете някакъв по-дълъг текст. Вижте какво се получава.

Други примери:

Вмъкване на css от външен файл

За да направите упражнението с използване на външен файл натиснете тук!

JDJ © 2006 Всички права запазени.