Варна - 2006

Съдържание:

HTML - Въведение
HEAD
BODY - фон, текст, цветове на връзките
FONT - работа с текстове
Форматиране на параграфи
Цветове
Хипервръзки
IMG - Изображения
Таблици
Списъци
Формуляри
Линии
Фреймове
Музикален фон

Допълнително оформление на страницата

Музикален фон:

Тага <BGSOUND SRC="http://адрес на файл с формат mid " LOOP="-1">

  • Атрибута LOOP задава броя на повторенията на мелодията.
  • Когато   LOOP="-1" тогава мелодията започва отново, веднага след като свърши.
  • Ако LOOP="2" се повтаря два пъти.
  • Този метод е приложим само за Internet Explorer.
  • Внимание! Тага bgsound се поставя в секцията HEAD.

Тага EMBED за вмъкване на музикален фон

  • Освен, че се поддържа от всички браузъри, другото предимство на embed пред bgsound е, че при желание от ваша страна може да зададете показване на панел за управление на звука, така, че посетителите на страницата ви да имат контрол върху звученето на музикалния фон.
  • Този таг също се поставя в секцията HEAD.

<embed src="mymusic.midi" autoplay="yes" hidden="true" volume="100%" loop="true" />

<embed src="mymusic.midi" hidden=“ false " width="200" height="400" loop="true" />

Движещ се текст

<MARQUEE bgcolor=“red” width=75% scrolldelay=150> Текст </MARQUEE>

Атрибута scrolldelay задава скоростта, с която да се движи текста.

Упражнение 22:

а) Копирайте следния текст в лявата част на прозореца по-долу и натиснете бутона над него.

<html>
<body>
<MARQUEE bgcolor=“red” width=75% scrolldelay=150> Приятелят е подарък, който човекът подарява сам на себе си! </MARQUEE>
</body>
</html>

б) Добавете тагове за различно форматиране на текста и параграфа.

в) Като използвате NotePad, създайте HTML-документ в който сте вмъкнали музикален фон по трите посочени по-горе начини.

JDJ © 2006 Всички права запазени.