Варна - 2006

Съдържание:

HTML - Въведение
HEAD
BODY - фон, текст, цветове на връзките
FONT - работа с текстове
Форматиране на параграфи
Цветове
Хипервръзки
IMG - Изображения
Таблици
Списъци
Формуляри
Линии
Фреймове
Музикален фон

Начини за обработване на формуляри

 • Всичко което научихте досега за формулярите е напълно безполезно, ако не знаете какво да правите с попълнената от клиента информация - как и къде се изпраща и съхранява тя така че да може да я използвате.
 • За да бъде използваем един формуляр той трябва задължително да притежава следните елементи:
  • Бутони - За да бъде използваем формуляра потребителят трябва да има възможност да съхрани и да изпрати за обработка попълнените данни. За целта в повечето случаи се използва бутона " Submit ". Чрез натискане на бутон " Submit " данните се изпращат за обработка и съхранение и по този начин завършва работата по попълването на формуляра.
   • За изработването на бутона " Submit " в HTML е предвидена следната команда:

    <form>
       <input type="submit" value ="Submit" />
    </form>

   • Аналогично е изработването на бутон " Reset " чрез който формуляра се изчиства и се изтриват попълнените вече данни /например ако клиента се е отказал да изпраща информацията или желае да попълни други данни/.
  • Указване на начин за обработка на формуляра
   След като формуляра е попълнен клиента натиска бутона Submit и тук вече следва действието по изпращането на формуляра за обработка и съхранение.
  • Съществуват два начина за обработване на формуляри.
   • Първият и най-прост начин е формуляра с цялата информация в него да се изпрати в някаква електронна пощенска кутия /e - mail / и да се съхранява там. Когато информацията от формуляра ви потрябва вие ще отворите имейла и ще видите необходимите ви данни.
    • За да изпратите формуляра на някакъв имейл е необходимо само да добавите в отварящия таг form /най-първия таг на всеки формуляр/ атрибута action и да му зададете като стойност адреса на имейла в който трябва да пристигне информацията, придружен от формата mailto : :
     <form action="mailto:somename@someserver.com" >
     .........
     .........
     .........
     </form>
    • Въпреки че това е най-лесния начин за обработка на формуляри той почти не се използва, тъй като зависи изцяло от възможността на браузъра да изпрати формуляра на имейл, а голяма част от браузърите не са програмирани да извършват това действие.
   • Втория начин за обработка на формуляри е по-сложен, но и много по-надежден, поради което повечето сайтове използват именно него.
    • Този начин изисква да притежавате CGI -скрипт за обработка на формуляри.
    • Пълния текст на съкращението CGI е Common Gateway Interface.
    • CGI -скриптът представлява просто програма, написана на някой от програмните езици - най-често на C , C ++ или Perl.
    • Тя има за задача да обработи формуляра и за целта на атрибута action от началния таг form се задава като стойност точния адрес в интернет, където се намира CGI -скриптът.
    • Добре е CGI -скрипта да се намира на същия сървър, където е "качен" /хостван/ вашият сайт. Обикновено хостовете които позволяват качване на CGI -скриптове отделят специално за тях директория, която почти винаги носи названието cgi - bin.
    • Самите CGI -скриптове представляват файлове с разширение cgi.
    • Нека вашия скрипт да се намира във файл myscript.cgi , който е качен в директорията cgi - bin на сървъра, където е хостнат сайтът ви.
    • Тогава командата за изпращане на формуляра за обработка ще изглежда така:
     <form action="cgi-bin/myscript.cgi">
     .........
     .........
     .........
     </form>
    • От всичко казано дотук става ясно, че вие трябва да притежавате CGI -скрипт и да го качите на сървъра, където се намира и сайтът ви.
    • CGI -скрипт може да придобиете по няколко начина.
     • Ако владеете някой от програмните езици може сами да си напишете скрипт.
     • Може да помолите някой да ви го напише или да потърсите в интернет сайтове от които да си изтеглите готов безплатен скрипт /съществуват много такива сайтове/.
     • Ако изтеглите готов скрипт ще са ви необходими поне минимални познания по съответния език, за да преправите скрипта, така, че да ви върши работа.
    • Имайте предвид, че не всички хостинги позволяват качването на CGI-скриптове /особено безплатните хостинги/.
    • Но дори и в този случай пак може да използвате скрипт - обикновено хостингите които не позволяват качване на "външни" CGI -скриптове имат готови такива, които предоставят за ползване.
    • Ако хостинга ви нито предоставя скриптове, нито позволява качването им, може да използвате CGI -скриптове качени на друг сървър /а не на сървъра, където е хостнат вашия сайт/. В интернет има доста сайтове, които предлагат безплатно или платено тази услуга.

Упражнение 18:

Формуляри в Dreamweaver

 1. От менюто изберете Insert/Form. След това от списъка изберете желаната форма.
 2. Когато тя се появи на съответното място в секцията Properties можете да променяте атрибутите.
 3. Вмъкнете по една форма от различните видове.
JDJ © 2006 Всички права запазени.