Варна - 2006

Съдържание:

HTML - Въведение
HEAD
BODY - фон, текст, цветове на връзките
FONT - работа с текстове
Форматиране на параграфи
Цветове
Хипервръзки
IMG - Изображения
Таблици
Списъци
Формуляри
Линии
Фреймове
Музикален фон

Атрибути на тага <BODY>

 • В секцията BODY се намира основната част от съдържанието на една HTML -страница - текста, изображенията и изобщо всичко, което е видимо на екрана на потребителя.
 • Тагът <body> може да съдържа няколко атрибута, които определят до известна степен външния вид на HTML -страницата.

Атрибута BGCOLOR:

 • Задава фоновия цвят на страницата.
 • Като фон може да бъде зададен всеки от основните цветове, както и всякакъв оттенък на цвят, получен в следствие на някаква цветова комбинация.
 • <body bgcolor="английско название на желания цвят">
 • Пример: <body bgcolor="yellow">

Атрибут BACKGROUND

 • Ако искаме за фон да използваме някакво изображение – картинка или снимка.
 • <body background="picture.jpg">
 • По този начин изображението ще изпълни целия прозорец на браузъра - от горе до долу и от едната страна до другата - с многократно повтарящи се свои копия.
 • Изображението трябва да се намира в същата папка (folder), в която се намира и HTML-файла.

Атрибута TEXT

 • Задава се цвета на текста в страницата.
 • <body text="red"> Подразбиращия се цвят на текста е червен.

Атрибути link, alink и vlink

 • Атрибута link указва какъв да бъде цвета на текстовите хипервръзки в HTML-документа.
  Текстова хипервръзка се нарича онази дума или комбинация от думи в HTML-страницата, върху която щракате с мишката, за да отидете на друга страница или на друга част от същата страница.
 • атрибута link указва по-специално какъв да бъде цвета на непосетените хипервръзки (преди да е щракано върху тях).
 • alink указва в какъв цвят да се оцветяват хипервръзките в момента на щракането върху тях.
 • vlink указва как да са оцветени вече посетените връзки.
 • пример: <body link=“green” alink=“yellow” vlink=“red”>

---------------------------------------

 • Всички атрибути в таговете могат да се използват комбинирано.
 • Реда, в който се изброяват няма значение.
 • пример: <body bgcolor="black" text="white" link="blue" alink="yellow" vlink="green">

Упражнение 3:

а) Копирайте следния текст в лявата част на прозореца по-долу и натиснете бутона над него.

<html>
<head>
<title> Моят първи web- докумен </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
</head>

<body bgcolor=“yellow” text=“red” link=“blue” alink=“red” link=“grey”>
Здравейте! <br /> Това е моята първа страничка.
</body>
</html>

б) Направете редакция, като смените стойностите на атрибутите за цвят на текста и хипервръзките.

в) Заменете цвета на фона с такъв според вашия вкус.

г) Заменете атрибута bgcolor с background като за стойност посочите URL адреса на картинка, например:http://www.privateislandsonline.com/wallpaper/800x600/background-wallpaper-800x600.jpg

д) Обърнете внимание на тага <br /> - той служи за прекъсване на реда. Текста след него се разполага на нов ред. Той няма затварящ таг и затова според стандартите за XHTML поставяме / преди затварящата скоба.

Упражнение 4:

Създаване на web-страница с Dreamweaver - общи настройки на страницата

 1. Стартирайте Macromedia Dreamweaver и изберето от менюто New/Basic Page - HTML.
 2. В горния ляв ъгъл на документа има три бутона Code, Split и Design. Посочете Code, за да видите html-кода. Таговете за начало и за обособяване на заглавната част и тялото на документа също са посочени.
 3. Може да коригирате заглавието, като между <title> и </title> нопишете друго заглавие.
 4. Заменете стойността на кодовата таблица дадена по подразбиране с windows-1251.
 5. Тези два тага могат да бъдат променени и в режим Design. Това става като от менюто се избере Modify/Page Properties и след това подкатегорията Title/Encoding.
 6. Чрез Modify/Page Properties могат да се добавят и атрибутите на тага body като се изберат категориите:
  1. Appearence - тук може да се посочат базовия шрифт, размер, цвяти и стил на шрифта, а също и цвета на фона или името на файла, който ще служи за фон.
  2. Links - тук се посочват цветовете на хипервръзките и как ще бъде подчертани.
  3. Headings - служи за удобно структуриране на текста на заглавия и подзаглавия от различни нива.
JDJ © 2006 Всички права запазени.